Adolf Alfred Taubman là một doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ nổi tiếng với việc lên ý tưởng cho các trung tâm mua sắm hiện đại

Adolf Alfred Taubman là một doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ nổi tiếng với việc lên ý tưởng cho các trung tâm mua sắm hiện đại

2020

Adolf Alfred Taubman là một doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ nổi tiếng với việc lên ý tưởng cho các trung tâm mua sắm hiện đại

ĐọC Thêm
Aaron Swartz là một lập trình viên và doanh nhân người Mỹ Hãy xem tiểu sử này để biết về sinh nhật của anh ấy,

Aaron Swartz là một lập trình viên và doanh nhân người Mỹ Hãy xem tiểu sử này để biết về sinh nhật của anh ấy,

2020

Aaron Swartz là một lập trình viên và doanh nhân người Mỹ Hãy xem tiểu sử này để biết về sinh nhật của anh ấy,

ĐọC Thêm
Andrew Carnegie là một doanh nhân và nhà từ thiện nổi tiếng và là một trong những người đàn ông giàu nhất trong lịch sử thế giới

Andrew Carnegie là một doanh nhân và nhà từ thiện nổi tiếng và là một trong những người đàn ông giàu nhất trong lịch sử thế giới

2020

Andrew Carnegie là một doanh nhân và nhà từ thiện nổi tiếng và là một trong những người đàn ông giàu nhất trong lịch sử thế giới

ĐọC Thêm
Andrew Frankel là một doanh nhân người Mỹ hiện đang là đồng chủ tịch của công ty môi giới ‘Stuart Frankel & Co

Andrew Frankel là một doanh nhân người Mỹ hiện đang là đồng chủ tịch của công ty môi giới ‘Stuart Frankel & Co

2020

Andrew Frankel là một doanh nhân người Mỹ hiện đang là đồng chủ tịch của công ty môi giới ‘Stuart Frankel & Co

ĐọC Thêm
Andrew McCollum là một trong năm người sáng lập Facebook Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của anh ấy,

Andrew McCollum là một trong năm người sáng lập Facebook Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của anh ấy,

2020

Andrew McCollum là một trong năm người sáng lập Facebook Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của anh ấy,

ĐọC Thêm
Andrew Mellon là một nhà công nghiệp và nhà từ thiện người Mỹ Tiểu sử này của Andrew Mellon cung cấp thông tin chi tiết về thời thơ ấu của ông,

Andrew Mellon là một nhà công nghiệp và nhà từ thiện người Mỹ Tiểu sử này của Andrew Mellon cung cấp thông tin chi tiết về thời thơ ấu của ông,

2020

Andrew Mellon là một nhà công nghiệp và nhà từ thiện người Mỹ Tiểu sử này của Andrew Mellon cung cấp thông tin chi tiết về thời thơ ấu của ông,

ĐọC Thêm
Andrey Melnichenko là một nhà công nghiệp và nhà từ thiện người Nga Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

Andrey Melnichenko là một nhà công nghiệp và nhà từ thiện người Nga Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

2020

Andrey Melnichenko là một nhà công nghiệp và nhà từ thiện người Nga Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

ĐọC Thêm
Li Ka-shing, một doanh nhân và nhà từ thiện người Hồng Kông, một trong những người giàu nhất châu Á

Li Ka-shing, một doanh nhân và nhà từ thiện người Hồng Kông, một trong những người giàu nhất châu Á

2020

Li Ka-shing, một doanh nhân và nhà từ thiện người Hồng Kông, một trong những người giàu nhất châu Á

ĐọC Thêm
Liliane Bettencourt là một nữ thừa kế và nữ doanh nhân người Pháp, là một trong những cổ đông chính của L'Oréal

Liliane Bettencourt là một nữ thừa kế và nữ doanh nhân người Pháp, là một trong những cổ đông chính của L'Oréal

2020

Liliane Bettencourt là một nữ thừa kế và nữ doanh nhân người Pháp, là một trong những cổ đông chính của L'Oréal

ĐọC Thêm
Linus Sebastian là một doanh nhân người Canada, nhà phê bình công nghệ, người dẫn chương trình, nhà sản xuất và YouTuber

Linus Sebastian là một doanh nhân người Canada, nhà phê bình công nghệ, người dẫn chương trình, nhà sản xuất và YouTuber

2020

Linus Sebastian là một doanh nhân người Canada, nhà phê bình công nghệ, người dẫn chương trình, nhà sản xuất và YouTuber

ĐọC Thêm
Lisa Storie Avenatti là một doanh nhân và doanh nhân người Mỹ, còn được biết đến là vợ cũ của luật sư và doanh nhân người Mỹ Michael Avenatti

Lisa Storie Avenatti là một doanh nhân và doanh nhân người Mỹ, còn được biết đến là vợ cũ của luật sư và doanh nhân người Mỹ Michael Avenatti

2020

Lisa Storie Avenatti là một doanh nhân và doanh nhân người Mỹ, còn được biết đến là vợ cũ của luật sư và doanh nhân người Mỹ Michael Avenatti

ĐọC Thêm
Lloyd Blankfein là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Goldman Sachs Kiểm tra tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

Lloyd Blankfein là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Goldman Sachs Kiểm tra tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

2020

Lloyd Blankfein là Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Goldman Sachs Kiểm tra tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

ĐọC Thêm
Lorenzo Fertitta là một doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ

Lorenzo Fertitta là một doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ

2020

Lorenzo Fertitta là một doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện người Mỹ

ĐọC Thêm
Louis Renault là một nhà công nghiệp người Pháp và là người tiên phong của ngành công nghiệp ô tô

Louis Renault là một nhà công nghiệp người Pháp và là người tiên phong của ngành công nghiệp ô tô

2020

Louis Renault là một nhà công nghiệp người Pháp và là người tiên phong của ngành công nghiệp ô tô

ĐọC Thêm
Lynsi Snyder là một nữ doanh nhân người Mỹ, chủ sở hữu của chuỗi thức ăn nhanh,

Lynsi Snyder là một nữ doanh nhân người Mỹ, chủ sở hữu của chuỗi thức ăn nhanh,

2020

Lynsi Snyder là một nữ doanh nhân người Mỹ, chủ sở hữu của chuỗi thức ăn nhanh,

ĐọC Thêm
Madame CJ Walker là một doanh nhân và nhà từ thiện của người Mỹ gốc Phi

Madame CJ Walker là một doanh nhân và nhà từ thiện của người Mỹ gốc Phi

2020

Madame CJ Walker là một doanh nhân và nhà từ thiện của người Mỹ gốc Phi

ĐọC Thêm
Madison McKinley Isner là một nhà thiết kế trang sức và nữ doanh nhân người Mỹ

Madison McKinley Isner là một nhà thiết kế trang sức và nữ doanh nhân người Mỹ

2020

Madison McKinley Isner là một nhà thiết kế trang sức và nữ doanh nhân người Mỹ

ĐọC Thêm
Marc Mezvinsky là một nhà đầu tư người Mỹ Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của anh ấy,

Marc Mezvinsky là một nhà đầu tư người Mỹ Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của anh ấy,

2020

Marc Mezvinsky là một nhà đầu tư người Mỹ Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của anh ấy,

ĐọC Thêm
Marco Antonio Slim Domit là con trai lớn thứ hai của ông trùm kinh doanh người Mexico Carlos Slim Helú

Marco Antonio Slim Domit là con trai lớn thứ hai của ông trùm kinh doanh người Mexico Carlos Slim Helú

2020

Marco Antonio Slim Domit là con trai lớn thứ hai của ông trùm kinh doanh người Mexico Carlos Slim Helú

ĐọC Thêm
Marcus Lemonis là một doanh nhân, nhà đầu tư, chính trị gia và nhân vật truyền hình người Mỹ

Marcus Lemonis là một doanh nhân, nhà đầu tư, chính trị gia và nhân vật truyền hình người Mỹ

2020

Marcus Lemonis là một doanh nhân, nhà đầu tư, chính trị gia và nhân vật truyền hình người Mỹ

ĐọC Thêm