Aaron Siskind là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, người được coi là có liên quan đến phong trào biểu hiện trừu tượng

Aaron Siskind là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, người được coi là có liên quan đến phong trào biểu hiện trừu tượng

2020

Aaron Siskind là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, người được coi là có liên quan đến phong trào biểu hiện trừu tượng

ĐọC Thêm
Andre Kertesz là một nhiếp ảnh gia đã đóng góp rất nhiều cho lĩnh vực sáng tác ảnh

Andre Kertesz là một nhiếp ảnh gia đã đóng góp rất nhiều cho lĩnh vực sáng tác ảnh

2020

Andre Kertesz là một nhiếp ảnh gia đã đóng góp rất nhiều cho lĩnh vực sáng tác ảnh

ĐọC Thêm
Lewis Carroll là một nhà văn, nhà toán học và nhiếp ảnh gia người Anh Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

Lewis Carroll là một nhà văn, nhà toán học và nhiếp ảnh gia người Anh Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

2020

Lewis Carroll là một nhà văn, nhà toán học và nhiếp ảnh gia người Anh Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

ĐọC Thêm
Lillian Liu là một nghệ sĩ piano cổ điển và đa thể loại người Canada, một nhiếp ảnh gia sáng tạo tự học và nghệ sĩ kỹ thuật số

Lillian Liu là một nghệ sĩ piano cổ điển và đa thể loại người Canada, một nhiếp ảnh gia sáng tạo tự học và nghệ sĩ kỹ thuật số

2020

Lillian Liu là một nghệ sĩ piano cổ điển và đa thể loại người Canada, một nhiếp ảnh gia sáng tạo tự học và nghệ sĩ kỹ thuật số

ĐọC Thêm
Linda McCartney là một nhiếp ảnh gia, nhạc sĩ, nhà xuất bản và nhà hoạt động người Mỹ

Linda McCartney là một nhiếp ảnh gia, nhạc sĩ, nhà xuất bản và nhà hoạt động người Mỹ

2020

Linda McCartney là một nhiếp ảnh gia, nhạc sĩ, nhà xuất bản và nhà hoạt động người Mỹ

ĐọC Thêm
Man Ray là một nghệ sĩ hiện đại lừng lẫy và được biết đến với nhiếp ảnh thử nghiệm

Man Ray là một nghệ sĩ hiện đại lừng lẫy và được biết đến với nhiếp ảnh thử nghiệm

2020

Man Ray là một nghệ sĩ hiện đại lừng lẫy và được biết đến với nhiếp ảnh thử nghiệm

ĐọC Thêm
Mario Testino là một nhiếp ảnh gia thời trang, người đã làm việc với một số tạp chí nổi tiếng

Mario Testino là một nhiếp ảnh gia thời trang, người đã làm việc với một số tạp chí nổi tiếng

2020

Mario Testino là một nhiếp ảnh gia thời trang, người đã làm việc với một số tạp chí nổi tiếng

ĐọC Thêm
Mark Angel là nhà sản xuất video người Nigeria, nhà văn viết truyện tranh và 'YouTuber,

Mark Angel là nhà sản xuất video người Nigeria, nhà văn viết truyện tranh và 'YouTuber,

2020

Mark Angel là nhà sản xuất video người Nigeria, nhà văn viết truyện tranh và 'YouTuber,

ĐọC Thêm
Andy Goldsworthy là một nhà điêu khắc và nhiếp ảnh gia người Anh Tiểu sử này cung cấp thông tin chi tiết về thời thơ ấu của anh,

Andy Goldsworthy là một nhà điêu khắc và nhiếp ảnh gia người Anh Tiểu sử này cung cấp thông tin chi tiết về thời thơ ấu của anh,

2020

Andy Goldsworthy là một nhà điêu khắc và nhiếp ảnh gia người Anh Tiểu sử này cung cấp thông tin chi tiết về thời thơ ấu của anh,

ĐọC Thêm
Martina Jones là con gái của nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm nổi tiếng Quincy Jones

Martina Jones là con gái của nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm nổi tiếng Quincy Jones

2020

Martina Jones là con gái của nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm nổi tiếng Quincy Jones

ĐọC Thêm
Mario de Andrade là một nhà thơ, tiểu thuyết gia và nhiếp ảnh gia người Brazil Tiểu sử này kể về thời thơ ấu của ông,

Mario de Andrade là một nhà thơ, tiểu thuyết gia và nhiếp ảnh gia người Brazil Tiểu sử này kể về thời thơ ấu của ông,

2020

Mario de Andrade là một nhà thơ, tiểu thuyết gia và nhiếp ảnh gia người Brazil Tiểu sử này kể về thời thơ ấu của ông,

ĐọC Thêm
Annie Leibovitz là một nhiếp ảnh gia chân dung nổi tiếng với những bức chân dung của các nhạc sĩ,

Annie Leibovitz là một nhiếp ảnh gia chân dung nổi tiếng với những bức chân dung của các nhạc sĩ,

2020

Annie Leibovitz là một nhiếp ảnh gia chân dung nổi tiếng với những bức chân dung của các nhạc sĩ,

ĐọC Thêm
Ansel Adams là một nhiếp ảnh gia và nhà môi trường nổi tiếng người Mỹ Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

Ansel Adams là một nhiếp ảnh gia và nhà môi trường nổi tiếng người Mỹ Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

2020

Ansel Adams là một nhiếp ảnh gia và nhà môi trường nổi tiếng người Mỹ Hãy xem tiểu sử này để biết về thời thơ ấu của mình,

ĐọC Thêm
Philippe Halsman là một nhiếp ảnh gia chân dung người Mỹ gốc Latvia nổi tiếng

Philippe Halsman là một nhiếp ảnh gia chân dung người Mỹ gốc Latvia nổi tiếng

2020

Philippe Halsman là một nhiếp ảnh gia chân dung người Mỹ gốc Latvia nổi tiếng

ĐọC Thêm
Presley Gerber là một người mẫu thời trang người Mỹ và là một nhiếp ảnh gia đầy tham vọng

Presley Gerber là một người mẫu thời trang người Mỹ và là một nhiếp ảnh gia đầy tham vọng

2020

Presley Gerber là một người mẫu thời trang người Mỹ và là một nhiếp ảnh gia đầy tham vọng

ĐọC Thêm
Richard Avedon là một nhiếp ảnh gia thời trang và chân dung nổi tiếng người Mỹ

Richard Avedon là một nhiếp ảnh gia thời trang và chân dung nổi tiếng người Mỹ

2020

Richard Avedon là một nhiếp ảnh gia thời trang và chân dung nổi tiếng người Mỹ

ĐọC Thêm
Arlene Alda là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, tác giả trẻ em và cựu nghệ sĩ clarinet

Arlene Alda là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, tác giả trẻ em và cựu nghệ sĩ clarinet

2020

Arlene Alda là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, tác giả trẻ em và cựu nghệ sĩ clarinet

ĐọC Thêm
Russ Meyer là một đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, biên tập phim người Mỹ,

Russ Meyer là một đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, biên tập phim người Mỹ,

2020

Russ Meyer là một đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, biên tập phim người Mỹ,

ĐọC Thêm
Sasha Czack là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, nổi tiếng là vợ cũ của siêu sao Hollywood Sylvester Stallone

Sasha Czack là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, nổi tiếng là vợ cũ của siêu sao Hollywood Sylvester Stallone

2020

Sasha Czack là một nhiếp ảnh gia người Mỹ, nổi tiếng là vợ cũ của siêu sao Hollywood Sylvester Stallone

ĐọC Thêm
Shirin Neshat là một nghệ sĩ thị giác và nhà hoạt động người Iran Tiểu sử này mô tả thời thơ ấu của cô,

Shirin Neshat là một nghệ sĩ thị giác và nhà hoạt động người Iran Tiểu sử này mô tả thời thơ ấu của cô,

2020

Shirin Neshat là một nghệ sĩ thị giác và nhà hoạt động người Iran Tiểu sử này mô tả thời thơ ấu của cô,

ĐọC Thêm