Abdolkarim Soroush là một nhà cải cách, nhà tư tưởng và học giả Rumi thuộc Iran

Abdolkarim Soroush là một nhà cải cách, nhà tư tưởng và học giả Rumi thuộc Iran

2020

Abdolkarim Soroush là một nhà cải cách, nhà tư tưởng và học giả Rumi thuộc Iran

ĐọC Thêm
Anaxagoras là một triết gia Hy Lạp tiền Socrates Tiểu sử về Anaxagoras này cung cấp thông tin chi tiết về thời thơ ấu của ông,

Anaxagoras là một triết gia Hy Lạp tiền Socrates Tiểu sử về Anaxagoras này cung cấp thông tin chi tiết về thời thơ ấu của ông,

2020

Anaxagoras là một triết gia Hy Lạp tiền Socrates Tiểu sử về Anaxagoras này cung cấp thông tin chi tiết về thời thơ ấu của ông,

ĐọC Thêm
Leonid Kantorovich là nhà toán học và kinh tế học người Nga, ông đã được trao giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1975

Leonid Kantorovich là nhà toán học và kinh tế học người Nga, ông đã được trao giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1975

2020

Leonid Kantorovich là nhà toán học và kinh tế học người Nga, ông đã được trao giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1975

ĐọC Thêm
Lev Vygotsky là một nhà tâm lý học phát triển của Liên Xô, được gọi là 'Mozart của tâm lý học

Lev Vygotsky là một nhà tâm lý học phát triển của Liên Xô, được gọi là 'Mozart của tâm lý học

2020

Lev Vygotsky là một nhà tâm lý học phát triển của Liên Xô, được gọi là 'Mozart của tâm lý học

ĐọC Thêm
Livy là một nhà sử học La Mã, tác giả của tác phẩm hoành tráng, ‘Ab Urbe Condita Libri xông

Livy là một nhà sử học La Mã, tác giả của tác phẩm hoành tráng, ‘Ab Urbe Condita Libri xông

2020

Livy là một nhà sử học La Mã, tác giả của tác phẩm hoành tráng, ‘Ab Urbe Condita Libri xông

ĐọC Thêm
Louis Leakey là một nhà nhân chủng học người Anh gốc Kenya, người đã phát hiện ra những thay đổi đáng kể về quan niệm về nguồn gốc và quá trình tiến hóa của cuộc sống con người

Louis Leakey là một nhà nhân chủng học người Anh gốc Kenya, người đã phát hiện ra những thay đổi đáng kể về quan niệm về nguồn gốc và quá trình tiến hóa của cuộc sống con người

2020

Louis Leakey là một nhà nhân chủng học người Anh gốc Kenya, người đã phát hiện ra những thay đổi đáng kể về quan niệm về nguồn gốc và quá trình tiến hóa của cuộc sống con người

ĐọC Thêm
Lucius Annaeus Seneca, thường được gọi là Seneca, là một triết gia và chính khách La Mã

Lucius Annaeus Seneca, thường được gọi là Seneca, là một triết gia và chính khách La Mã

2020

Lucius Annaeus Seneca, thường được gọi là Seneca, là một triết gia và chính khách La Mã

ĐọC Thêm
Lucretius là một triết gia và nhà thơ La Mã được nhớ đến với bài thơ De rerumnatura HO

Lucretius là một triết gia và nhà thơ La Mã được nhớ đến với bài thơ De rerumnatura HO

2020

Lucretius là một triết gia và nhà thơ La Mã được nhớ đến với bài thơ De rerumnatura HO

ĐọC Thêm
Ludwig von Mises là một triết gia, nhà kinh tế và xã hội học nổi tiếng Đi qua tiểu sử này để tìm hiểu thêm về hồ sơ của mình,

Ludwig von Mises là một triết gia, nhà kinh tế và xã hội học nổi tiếng Đi qua tiểu sử này để tìm hiểu thêm về hồ sơ của mình,

2020

Ludwig von Mises là một triết gia, nhà kinh tế và xã hội học nổi tiếng Đi qua tiểu sử này để tìm hiểu thêm về hồ sơ của mình,

ĐọC Thêm
Ludwig Wittgenstein là một triết gia nổi tiếng Đọc để biết về cuộc sống,

Ludwig Wittgenstein là một triết gia nổi tiếng Đọc để biết về cuộc sống,

2020

Ludwig Wittgenstein là một triết gia nổi tiếng Đọc để biết về cuộc sống,

ĐọC Thêm
Maimonides là một triết gia Do Thái được công nhận, truyền cảm hứng và quan trọng của thời trung cổ

Maimonides là một triết gia Do Thái được công nhận, truyền cảm hứng và quan trọng của thời trung cổ

2020

Maimonides là một triết gia Do Thái được công nhận, truyền cảm hứng và quan trọng của thời trung cổ

ĐọC Thêm
Margaret Mead là một nhà nhân chủng học người Mỹ nổi tiếng với những nghiên cứu và nghiên cứu về nhân chủng học văn hóa

Margaret Mead là một nhà nhân chủng học người Mỹ nổi tiếng với những nghiên cứu và nghiên cứu về nhân chủng học văn hóa

2020

Margaret Mead là một nhà nhân chủng học người Mỹ nổi tiếng với những nghiên cứu và nghiên cứu về nhân chủng học văn hóa

ĐọC Thêm
Maria Gaetana Agnesi là một nhà toán học, triết gia và thần học người Ý

Maria Gaetana Agnesi là một nhà toán học, triết gia và thần học người Ý

2020

Maria Gaetana Agnesi là một nhà toán học, triết gia và thần học người Ý

ĐọC Thêm
Marie Stopes là một tác giả người Anh và palaeobotanist, người đóng vai trò tiên phong trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình

Marie Stopes là một tác giả người Anh và palaeobotanist, người đóng vai trò tiên phong trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình

2020

Marie Stopes là một tác giả người Anh và palaeobotanist, người đóng vai trò tiên phong trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình

ĐọC Thêm
Marshall McLuhan là một triết gia, giáo sư và trí thức công cộng người Canada,

Marshall McLuhan là một triết gia, giáo sư và trí thức công cộng người Canada,

2020

Marshall McLuhan là một triết gia, giáo sư và trí thức công cộng người Canada,

ĐọC Thêm
Boethius là một thượng nghị sĩ La Mã đầu thế kỷ thứ 6 và là nhà triết học nổi tiếng với chuyên luận Sự an ủi triết học

Boethius là một thượng nghị sĩ La Mã đầu thế kỷ thứ 6 và là nhà triết học nổi tiếng với chuyên luận Sự an ủi triết học

2020

Boethius là một thượng nghị sĩ La Mã đầu thế kỷ thứ 6 và là nhà triết học nổi tiếng với chuyên luận Sự an ủi triết học

ĐọC Thêm
Anita Bose Pfaff là một nhà kinh tế học nổi tiếng người Đức, và là con gái của Nhà lãnh đạo Quốc gia Ấn Độ nổi tiếng,

Anita Bose Pfaff là một nhà kinh tế học nổi tiếng người Đức, và là con gái của Nhà lãnh đạo Quốc gia Ấn Độ nổi tiếng,

2020

Anita Bose Pfaff là một nhà kinh tế học nổi tiếng người Đức, và là con gái của Nhà lãnh đạo Quốc gia Ấn Độ nổi tiếng,

ĐọC Thêm
Ann Dunham là một nhà nhân chủng học người Mỹ và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển nông thôn của Indonesia

Ann Dunham là một nhà nhân chủng học người Mỹ và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển nông thôn của Indonesia

2020

Ann Dunham là một nhà nhân chủng học người Mỹ và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển nông thôn của Indonesia

ĐọC Thêm
Anna Comnena là công chúa và học giả người Hy Lạp, người đã viết ‘Alexiadát

Anna Comnena là công chúa và học giả người Hy Lạp, người đã viết ‘Alexiadát

2020

Anna Comnena là công chúa và học giả người Hy Lạp, người đã viết ‘Alexiadát

ĐọC Thêm
Anna Freud là một nhà tâm lý học người Áo, người tiên phong trong lĩnh vực phân tâm học trẻ em

Anna Freud là một nhà tâm lý học người Áo, người tiên phong trong lĩnh vực phân tâm học trẻ em

2020

Anna Freud là một nhà tâm lý học người Áo, người tiên phong trong lĩnh vực phân tâm học trẻ em

ĐọC Thêm